BIOTECH Aditiva s.r.o.


Katalog


náhled není k dispozici

ACTICIDE® MV 14

Chemické složení
Směs CMIT/MIT, koncentrát 14%, stabilizovaný sodnými solemi.

Aplikace
Koncentrát vhodný pro formulace, ošetřování procesních vod, strojírenských emulzí, papírenskou výrobu, ropný průmysl.náhled není k dispozici

ACTICIDE® MBS

Chemické složení
Vodná formulace MIT a BIT.

Aplikace
Biocid bez látek relevantních pro AOX, bez obsahu CMIT, bez těkavých látek (VOC). Velice výhodný toxikologický profil.náhled není k dispozici

ACTICIDE FI® (N)

Chemické složení
Kombinace směsi CMIT/MIT a donoru formaldehydu.

Aplikace
Širokopásmový biocid pro vodné produkty. Deklarujeme pod 1% volného formaldehydu. Monovalentní stabilizace, bez organických rozpouštědel.náhled není k dispozici

ACTICIDE® MV

Chemické složení
Vodná formulace CMIT/MIT, stailizovaná sodnými solemi.

Aplikace
Konzervace polymerních emulzí, vodných systémů citlivých na formaldehyd, pro produkty, kde je obsah formaldehydu nežádoucí. Konzervace nátěrových hmot, čistících prostředků apod.náhled není k dispozici

ACTICIDE® LA

Chemické složení
Směs CMIT/MIT v kombinaci s bronopolem.

Aplikace
Několik typů v sortimentu s různým poměrem účinných látek, vhodné pro konzervaci vodných produktů, nevhodný pro alkalické produkty.náhled není k dispozici

ACTICIDE® SF

Chemické složení
Formulace donoru formaldehydu na bázi TMAD a pyrithionu sodíku.

Aplikace
Pro primární i sekundární ošetření strojírenských kapalin, chladících emulzí, lignosulfonátů.náhled není k dispozici

ACTICIDE® LV 508

Chemické složení
Koncentrát pyrithionu sodíku

Aplikace
Mikrobicid pro aplikaci v ošetření řezných a mazných kapalin, chladících vodných emulzí. Vhorný pro další formulace nebo pro šokové dávkování.náhled není k dispozici

ACTICIDE® 45

Chemické složení
Koncentrát OIT formulovaný v glykolu.

Aplikace
Fungicidní účinná látka pro široké spektrum použití, pro konzervaci strojírenských emulzí, pro ochranu suchého filmu povrchových úprav apod.náhled není k dispozici

ACTICIDE® MV 4

Chemické složení
Vodná formulace CMIT/MIT, stabilizovaná sodnými solemi.

Aplikace
Konzervace polymerních emulzí, lepidel, biocidní ošetření v papírenské výrobě apod.náhled není k dispozici

ACTICIDE® BAC 50 M

Chemické složení
Koncentrát benzalkoniumchloridu.

Aplikace
Formulace přípravků na ochranu dřeva, primární ošetření řeziva, pro bazénovou chemii, v papírenské výrobě apod.náhled není k dispozici

ACTICIDE® DDQ 50

Chemické složení
Koncentrát di-n-decyldimethylammoniumchloridu.

Aplikace
Pro formulace na ochranu dřeva, čistící a desinfekční přípravky, apod.náhled není k dispozici

ACTICIDE® DB 20

Chemické složení
20% koncentrát 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamidu (DBNPA).

Aplikace
Pro papírenskou výrobu, chladící věže, AC systémy. Krátkodobá ochrana polymerních disperzí, sterilizační složka v biocidních formulacích.náhled není k dispozici

ACTICIDE® OTW

Chemické složení
Formulace OIT ve vodné emulzi.

Aplikace
Pro ochranu suchého filmu povrchových vrstev, ochranné nátěry na dřevo, ošetření průmuslových emulzí.náhled není k dispozici

ACTICIDE® IOG

Chemické složení
Kombinace OIT a IPBC v glykolu.

Aplikace
Pro ochranu suchého filmu povrchových vrstev, nátěrové hmoty. Proti zamodrání dřeva, fungicidní přísada.náhled není k dispozici

ACTICIDE® IPS family

Chemické složení
Formulace IPBC v glykolu.

Aplikace
Skupina produktů s různými koncentracemi účinné látky. Fungicidní aplikace, jako ochrana dřeva, řezné/mazné emulze apod.náhled není k dispozici

EMULCID®

Chemické složení
Derivát triazinu.

Aplikace
Baktericid pro ošetření řezných a mazných kapalin ve strojírenském průmyslu, chladící média apod.náhled není k dispozici

ACTICIDE® TR

Chemické složení
Derivát triazinu v kombinaci s pyrithionem sodíku.

Aplikace
Primární i sekundární ošetření strojírenských kapalin, ropných výrobků, bitumenových emulzí a jiných alkalických systémů.náhled není k dispozici

ACTICIDE® EPW

Chemické složení
Kombinace karbendazimu, OIT a diuronu, vodná formulace.

Aplikace
Pro fungicidní a algicidní vybavení omítkovin a fasádních nátěrových hmot.
Výpis: 1-18 z 20

[01] [02]

Aktuální informace

22.08.2013
Nařízení komise EU č. 286/2011
22.08.2013
Termín zahrnuje dle Evropské komise jakoukoliv látku, směs nebo předmět, které byly ošetřeny jedním nebo více biocidními přípravky nebo které takový přípravek nebo více takových přípravků záměrně obsahují.